Política de cookies

(versió en català)
POLÍTICA DE COOKIES
INFORMACIÓ GENERAL DE LES COOKIES
La confiança de l'usuari és important per a nosaltres, i per tant, al FESTIVAL DE JAZZ D'ARENYS DE MAR ens preocupa protegir la seva privacitat. Un aspecte important d'això és proporcionar-li tota la informació possible sobre com fem servir les dades de caràcter personal, fins i tot com utilitzem la botiga local de dades i tecnologia similar.
L'emmagatzematge local de dades implica emmagatzemar diferents tipus de dades localment en el seu dispositiu a través del seu navegador web. Les dades emmagatzemades localment poden, per exemple, contenir la configuració de l'usuari, informació sobre com navega pel nostre lloc web, quin navegador web utilitza, quins anuncis s'han mostrat, i el comportament similar en llocs web amb els que col·laborem. Les dades emmagatzemades localment poden ser utilitzats per personalitzar el contingut i les funcions en els nostres serveis de manera que les seves visites siguin més còmodes i tinguin més sentit.
Un mètode d'emmagatzematge local de dades són les cookies. Les cookies són petits arxius de text que s'emmagatzemen en el seu dispositiu (PC, telèfon mòbil o tauleta) que ens permeten reconèixer el seu navegador web. Les cookies contenen informació principalment sobre el seu navegador web i sobre qualsevol activitat que s'ha produït en ell. Ens ajuden a garantir la seguretat i el funcionament òptim del nostre lloc web, un cop surt de la nostra web aquestes són eliminades (cookies de seguretat i cookies de sessió) i recullen informació sobre els productes que els interessen a les nostres visites d'internet i sobre com naveguen a través del nostre lloc web perquè les nostres ofertes en línia siguin més atractives per als usuaris (cookies de seguiment).
INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA DE LES COOKIES
Utilitzem l'emmagatzematge local de dades per a una sèrie de finalitats, com ara: permetre'ns realitzar els nostres serveis; aportar-te contingut pertinent, personalitzat quan visites els nostres llocs web; mesurar i analitzar el trànsit al nostre lloc web; millorar els nostres serveis; i dirigir publicitat específica. A continuació, s'ofereixen més detalls sobre aquests temes:
Per a la nostra publicitat utilitzem l'emmagatzematge local de dades en relació amb les activitats publicitàries. Això ens permet saber si amb freqüència l'usuari ha vist un anunci o determinat tipus d'anunci, i quant de temps fa que el va veure.
També fem servir l'emmagatzematge local de dades per construir segments i grups objectiu amb fins de màrqueting i per dirigir anuncis específics.
Per analitzar i millorar els nostres serveis
Utilitzem diverses eines de mesura que ens proporcionen estadístiques i anàlisis relatives als nostres serveis. Aquestes eines ens permeten reconèixer el navegador web al llarg del temps i esbrinar si l'usuari ha visitat el lloc web anteriorment i si és així amb quina freqüència. Aquestes eines ens ofereixen la possibilitat d'aconseguir una visió general de quants usuaris únics tenim i com utilitzen els nostres serveis.
Així mateix, utilitzem la informació que hem recollit i analitzat per desenvolupar i millorar els nostres serveis; per exemple, esbrinant quins serveis generen molt de trànsit o veient si un servei està funcionant de manera òptima.
Per lliurar i adaptar els serveis al seu ús es requereix i cal l'emmagatzematge local de dades per tal de permetre utilitzar els nostres serveis, com ara informació sobre la seva configuració, que ens diu com han de presentar-se els serveis al navegador web.
També fem servir l'emmagatzematge local de dades per adaptar els nostres serveis a la seva ús el millor possible.
GESTIÓ DE LES COOKIES
Pot desactivar les cookies o configurar el seu navegador perquè l'avisi quan t'envien una galeta.
La configuració en el seu navegador web normalment mostra una llista de totes les cookies que han estat emmagatzemades per proporcionar-li una visió general i, si ho desitja, per eliminar les cookies no desitjades. Normalment, pot indicar que accepta l'emmagatzematge de cookies dels llocs web que visites o de tercers afiliats a aquests llocs web. També pot escollir ser notificat cada vegada que s'emmagatzema una nova galeta. Se li proporciona a continuació orientació sobre com fer això en diferents navegadors web. El seu navegador web emmagatzema normalment cookies en una carpeta específica en el seu disc dur, de manera que pugui examinar també el contingut amb més detall.
No obstant això, les cookies que són presents en el lloc web canvien molt sovint, i no totes les cookies són igual d'importants. Per tant, si FESTIVAL DE JAZZ D'ARENYS DE MAR canvia l'ús de les cookies de seguiment, se li notificarà amb un missatge.
Així mateix, hi ha disponibles serveis que han estat desenvolupats especialment per a proporcionar als usuaris una llista actualitzada de cookies i altres mecanismes de seguiment.
Tingui en compte que si vostè les desactiva, és possible que no pugui gaudir de totes les funcionalitats del nostre web.
A continuació, se li presenta un resum de com les dades emmagatzemades localment poden ser gestionades en diferents navegadors web. Tingui en compte que aquest procés pot canviar i que les descripcions donades aquí poden no estar actualitzades.
GESTIÓ DE COOKIES EN GOOGLE CHROME
Com eliminar cookies:
Ves a Configuración en el menú del teu navegador.
Fes clic a Mostrar configuración avanzada.
Fes clic a Eliminar datos de navegación.
Selecciona el període de temps per al que desitges eliminar la informació en el menu de la part superior. Si desitges eliminar totes les cookies en el navegador, fes clic en Desde el origen de los tiempos.
Marca Cookies i altres dades de llocs i complements.
Fes clic en Borrar datos de navegación.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s'emmagatzemin en el navegador web:
Ves a Configuración en el menú del teu navegador.
Fes clic en Mostrar configuración avanzada i després fes clic en Configuración de contenido.
En les Cookies, selecciona la teva opció desitjada. Si vols evitar que totes les cookies s'emmagatzemen, fes clic en No permitir per tal que no es guardin dades en els llocs.
Clica a Hecho.
Tanca finestra.
GESTIÓ DE COOKIES EN SAFARI
Com eliminar cookies:
Anar a Preferencias en el menú del teu navegador.
Clica a la pestanya Privacidad.
Clica a Eliminar totes les dades dels llocs web i clica a Eliminar per eliminar totes les cookies.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s'emmagatzemin en el navegador web:
Anar a Preferencias en el menú del teu navegador
Clica a la pestanya Privacidad.
En les Cookies i dades de llocs web selecciona la teva opció preferida. Si desitges evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, clica a Bloquear siempre.
Tanca la finestra.
GESTIÓ DE COOKIES EN MOZILLA FIREFOX
Com eliminar cookies:
Anar a Opciones en el menú del seu navegador.
Fes clic a la pestanya Privacidad.
Fes clic a Mostrar cookies.
Selecciona les cookies que vols eliminar i clica a Eliminar seleccionadas. Clica a Eliminar todas si desitges eliminar totes les cookies del teu navegador web.
Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.
Com evitar que les cookies s'emmagatzemin en el teu navegador web:
Ves a Configuración en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya Privacidad.
A Historial, clica a Usar una configuración personalizada pel teu historial.
Selecciona les teves opcions preferides a Permitir cookies de sitios web. Si desitges evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, desactiva la casella Aceptar cookies de sitios web.
Tanca la finestra. Qualsevol canvi que hagis fet es guardarà automàticament.
GESTIÓ DE COOKIES A INTERNET EXPLORER
Com eliminar cookies:
Ves a Herramientas (icono engranatge) en el menú del teu navegador.
Fes clic en Propiedades de Internet.
A la pestanya General - Historial de navegación, haz clic en Eliminar.
Assegura't de marcar l'opció Cookies i dades de llocs web.
Fes clic a Eliminar.
Fes clic a OK.
Com evitar que les cookies s'emmagatzemin en el seu navegador web.
Ves a Herramientas (icono engranatge) en el menú del teu navegador.
Clica a Opciones de Internet i després clica a la pestanya Privacidad.
Mou la barra lliscant al nivell desitjat. Si desitges evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, selecciona el nivell Bloquear todas las cookies.
Fes clic a OK.
GESTIÓ DE COOKIES A OPERA
Com eliminar les cookies:
Anar a Configuración en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya de Privacidad y Seguridad.
Clica a Cookies i després clica a Todas las cookies y datos de sitios web.
Selecciona les cookies que desitges eliminar i clica a Eliminar. Clica a Eliminar todas si desitges eliminar totes les cookies del teu navegador web.
Clica a Hecho.
Tanca la finestra.
Com evitar que les cookies s'emmagatzemin al teu navegador web:
Anar a Configuración en el menú del teu navegador.
Selecciona la pestanya de Privacidad y Seguridad.
A Cookies, selecciona la teva opció preferida. Si desitges evitar que totes les cookies s'emmagatzemin, fes clic a No permitir que se guarden datos de los sitios.
Tanca finestra.
INFORMACIÓ DE CONTACTE
Per una major transparència, si té alguna pregunta relativa a l'ús de l'emmagatzament local del nostre web, posis en contacte amb nosaltres a festivaldejazz@arenysdemar.cat, indicant a l'assumpte "Política de cookies”

###################################

(versión en castellano)
POLÍTICA DE COOKIES
INFORMACIÓN GENERAL DE LAS COOKIES
La confianza del usuario es importante para nosotros, y por consiguiente, al FESTIVAL DE JAZZ D'ARENYS DE MAR nos preocupa proteger su privacidad. Un aspecto importante de esto es proporcionarle toda la información posible sobre cómo utilizamos tus datos de carácter personal, incluso cómo utilizamos el almacenamiento local de datos y tecnología similar
El almacenamiento local de datos implica almacenar diferentes tipos de datos localmente en su dispositivo a través de su navegador web. Los datos almacenados localmente pueden, por ejemplo, contener la configuración del usuario, información sobre cómo navega por nuestro sitio web, qué navegador web utiliza, qué anuncios se han mostrado, y el comportamiento similar en sitios web con los que colaboramos. Los datos almacenados localmente pueden ser utilizados para personalizar el contenido y las funciones en nuestros servicios de forma que sus visitas sean más cómodas y tengan más sentido.
Un método de almacenamiento local de datos son las cookies. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en su dispositivo (PC, teléfono móvil o tableta) que nos permiten reconocer su navegador web. Las cookies contienen información principalmente sobre su navegador web y sobre cualquier actividad que se ha producido en él. Nos ayudan a garantizar la seguridad y el funcionamiento óptimo de nuestro sitio web, una vez sale de nuestra web estas son eliminadas (cookies de seguridad y cookies de sesión) y recogen información sobre los productos que les interesan a nuestras visitas de internet y sobre cómo navegan a través de nuestro sitio web para que nuestras ofertas online sean más atractivas para los usuarios (cookies de seguimiento).
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA COOKIES
Utilizamos el almacenamiento local de datos para una serie de fines, tales como: permitirnos realizar nuestros servicios; aportarte contenido pertinente, personalizado cuando visitas nuestros sitios web; medir y analizar el tráfico en nuestro sitio web; mejorar nuestros servicios; y dirigir publicidad específica. A continuación, se ofrecen más detalles sobre estos temas:
Para nuestra publicidad utilizamos el almacenamiento local de datos en relación con las actividades publicitarias. Esto nos permite saber si y con frecuencia el usuario ha visto un anuncio o determinado tipo de anuncio, y cuánto tiempo hace que lo vio.
También utilizamos el almacenamiento local de datos para construir segmentos y grupos objetivo con fines de marketing y para dirigir anuncios específicos.
Para analizar y mejorar nuestros Servicios utilizamos diversas herramientas de medición que nos proporcionan estadísticas y análisis relativos a nuestros servicios. Estas herramientas nos permiten reconocer el navegador web a lo largo del tiempo y averiguar si el usuario ha visitado el sitio web anteriormente y si es así con qué frecuencia. Estas herramientas nos ofrecen la posibilidad de lograr una visión general de cuántos usuarios únicos tenemos y cómo utilizan nuestros servicios.
Asimismo, utilizamos la información que hemos recogido y analizado para desarrollar y mejorar nuestros servicios; por ejemplo, averiguando qué servicios generan mucho tráfico o viendo si un servicio está funcionando de manera óptima.
Para entregar y adaptar los servicios a su uso
Se requiere y es necesario el almacenamiento local de datos con el fin de permitirte utilizar nuestros servicios, tales como información sobre su configuración, que nos dice cómo deben presentarse los servicios en tu navegador web.
También utilizamos el almacenamiento local de datos para adaptar nuestros servicios a su uso lo mejor posible.
GESTIÓN DE LAS COOKIES
Puede desactivar las cookies o configurar su navegador para que le avise cuando te envían una cookie.
La configuración en su navegador web normalmente muestra una lista de todas las cookies que han sido almacenadas para proporcionarle una visión general y, si lo desea, para eliminar las cookies no deseadas. Normalmente, puede indicar que acepta el almacenamiento de cookies de los sitios web que visitas o de terceros afiliados a dichos sitios web. También puede escoger ser notificado cada vez que se almacena una nueva cookie. Se le proporciona a continuación orientación sobre cómo hacer esto en diferentes navegadores web. Su navegador web almacena normalmente cookies en una carpeta específica en su disco duro, de forma que pueda examinar también el contenido con más detalle.
Sin embargo, las cookies que están presentes en el sitio web cambian con frecuencia, y no todas las cookies son igual de importantes. Por consiguiente, si FESTIVAL DE JAZZ D'ARENYS DE MAR cambia el uso de las cookies de seguimiento, se le notificará con un mensaje.
Asimismo, hay disponibles servicios que han sido desarrollados especialmente para proporcionar a los usuarios una lista actualizada de cookies y otros mecanismos de seguimiento.
Tenga en cuenta que si usted las desactiva, es posible que no pueda disfrutar de todas las funcionalidades de nuestro sitio web
A continuación, se le presenta un resumen de cómo los datos almacenados localmente pueden ser gestionados en diferentes navegadores web. Tenga en cuenta que este proceso puede cambiar y que las descripciones dadas aquí pueden no estar actualizadas.
GESTIÓN DE COOKIES EN GOOGLE CHROME
Cómo eliminar cookies:
Ve a Configuración en el menú de su navegador.
Haz clic en Mostrar configuración avanzada.
Haz clic en Eliminar datos de navegación.
Selecciona el período de tiempo para el que deseas eliminar la información en el menú en la parte superior. Si deseas eliminar todas las cookies en el navegador, haz clic en Desde el origen de los tiempos.
Marca Cookies y otros datos de sitios y complementos.
Haz clic en Borrar datos de navegación.
Cierra la ventana.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en el navegador web:
Ve a Configuración en el menú de tu navegador.
Haz clic en Mostrar configuración avanzada y después haz clic en Configuración de contenido.
En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si desea evitar que todas las cookies se almacenen, haga clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
Haz clic en Hecho.
Cierra la ventana.
GESTIÓN DE COOKIES EN SAFARI
Cómo eliminar cookies:
Ir a Preferencias en el menú de su navegador.
Haz clic en la pestaña Privacidad.
Haz clic en Eliminar todos los datos de los sitios web y después haz clic en Eliminar para eliminar todas las cookies.
Cierra la ventana.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:
Ir a Preferencias en el menú de tu navegador
Haz clic en la pestaña Privacidad.
En Cookies y datos de sitios web selecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en Bloquear siempre.
Cierra la ventana.
GESTIÓN DE COOKIES EN MOZILLA FIREFOX
Cómo eliminar cookies:
Ir a Opciones en el menú de su navegador.
Haz clic en la pestaña Privacidad.
Haz clic en Mostrar cookies.
Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar seleccionadas. Haz clic en Eliminar todas si deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en tu navegador web:
Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
Selecciona la pestaña Privacidad.
En Historial, haz clic en Usar una configuración personalizada para el historial.
Selecciona tus opciones preferidas en Permitir cookies de sitios web. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, desactiva la casilla Aceptar cookies de sitios web.
Cierra la ventana. Cualquier cambio que hayas hecho se guardará automáticamente.
GESTIÓN DE COOKIES EN INTERNET EXPLORER
Cómo eliminar cookies:
Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
Haz clic en Propiedades de Internet.
En la pestaña General - Historial de navegación, haz clic en Eliminar.
Asegurate de marcar la opción Cookies y datos de sitios web.
Haz clic en Eliminar.
Haz clic en OK.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:
Ir a Herramientas (icono de rueda dentada) en el menú de tu navegador.
Haz clic en Opciones de Internet y después haz clic en la pestaña Privacidad.
Mueve la barra deslizante al nivel deseado. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, selecciona el nivel Bloquear todas las cookies.
Haz clic en OK.
GESTIÓN DE COOKIES EN OPERA
Cómo eliminar cookies:
Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
Haz clic en Cookies y después haz clic en Todas las cookies y datos de sitios web.
Selecciona las cookies que deseas eliminar y haz clic en Eliminar. Haz clic en Eliminar todas si deseas eliminar todas las cookies en tu navegador web.
Haz clic en Hecho.
Cierra la ventana.
Cómo evitar que las cookies se almacenen en su navegador web:
Ir a Configuración en el menú de tu navegador.
Selecciona la pestaña de Privacidad y Seguridad.
En Cookies, selecciona tu opción preferida. Si deseas evitar que todas las cookies se almacenen, haz clic en No permitir que se guarden datos de los sitios.
Cierra la ventana.
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Para mayor transparencia, si tiene alguna pregunta relativa al uso del almacenamiento local de nuestro sitio web, póngase en contacto con nosotros en festivaldejazz@arenysdemar.cat, indicando en el asunto "Política de cookies”